تالىپتەر اۋحان حالقىنان قارۋلارى مەن وق دارىلەرىن تاپسىرۋعا شاقىردى

566

"تاليبان" تەرروريستىك قوزعالىس وكىلدەرى (جوعارعى سوت شەشىمىنە سايكەس، قوزعالىسقا قازاقستاندا تىيىم سالىنعان) اۋعانستان تۇرعىندارىنان ءوز قارۋ-جاراقتارىمەن وق-دارىلەرىن تاپسىرۋعا شاقىردى، - دەپ حابارلايدى "ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى.

"اۋعانستاننىڭ بەيبىت ازاماتتارى "تاليبان" ۋاكىلەتتى مۇشەلەرىنە قارۋ-جاراق پەن وق-دارىلەردى تاپسىرۋى كەرەك", - دەلىنگەن قوزعالىستىڭ رەسمي وكىلى مالىمدەمەسىندە.

سونداي-اق تالىپتەرگە قاتىستى اۋعانستان ازاماتتارىنىڭ كەز كەلگەن شاعىمدارى تەز قارالاتىنىن ەسكە سالدى.

"ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى 

 

پىكىرلەر
ۇقساس جاڭالىقتار