ءى رەسپۋبليكالىق «جاس ورەن» بايقاۋى وتەدى

1565
Adyrna.kz Telegram
فوتو: inform.kz
فوتو: inform.kz

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ 2022 جىلدى «بالالار جىلى» دەپ اتادى. وسى رەتتە مەملەكەت باسشىسى بالالارعا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ كەرەكتىگىن جەتكىزدى. «بالالار - مەملەكەتىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىنىڭ كەپىلى. سوندىقتان دا الداعى جىلدى بالالار جىلى دەپ جاريالاۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن. اڭگىمە جالاڭ ۇران مەن مەرەكەلىك شارالار تۋرالى ەمەس. ءبىرىنشى كەزەكتە بيلىك تاراپىنان بالالاردى قورعاۋ ءۇشىن دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، الەۋمەتتىك قولداۋ باعىتىندا ناقتى شارالار قولعا الىنۋى كەرەك. وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ۇيلەسىمدى دامۋى مەن باقىتتى بالالىق شاعى – ءبىزدىڭ جالپىۇلتتىق مىندەتىمىز»،-دەدى قاسىم-جومارت توقاەۆ.

وسى ورايدا قر پرەزيدەنتى جانىنداعى ايەلدەر ىستەرى جانە وتباسىلىق –دەموگرافياىق ساياسات جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسيا 2022 جىلدى شىلدە ايىنىڭ 25 جۇلدىزىنان باستاپ بالالار ءانى جانە بالالار پوەزياسىنا  (ولەڭ ,جىر،تاقپاق) ارنالعان اقىندار مەن كومپوزيتورلار اراسىندا رەسپۋبليكالىق بايقاۋ جاريالايدى.

كونكۋرستىڭ ماقساتتارى مەن مىندەتتەرى

كونكۋرستىڭ ماقساتتارى مەن مىندەتتەرى:

ونەر تۋىندىلارى ارقىلى قازاقستاندىق پاتريوتيزم مەن ۇلتتىق مادەنيەتكە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى قالىپتاستىرۋ;
- جاس ەرەكشەلىگى تالابىنا ساي جاڭا مۋزىكالىق شىعارمالاردىڭ جازىلۋىنا جول اشۋ;
- وتاندىق اۆتورلاردى قولداۋ;
- بالاباقشا جانە مەكتەپ جاسىنداعى بالالاردىڭ رەپەرتۋارىن تولىقتىرۋ;
- وتانعا قىزمەت ەتۋگە، جوعارى پاتريوتتىق نيەتتەرگە وڭ كوزقاراستار قالىپتاستىراتىن مادەني ونىمدەردى جاساۋ

كونكۋرستىڭ وتكىزۋ ءتارتىبى

كونكۋرس 2022 جىلدىڭ 25 شىلدەسىنەن باستاپ 15 قازان ارالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇكىل اۋماعىندا وتكىزىلەدى.

شىعارمالار ەركىن تاقىرىپتا (وتانسۇيگىشتىك، اتا-اناعا دەگەن ماحاببات، ەلدى قورعاۋ، تابيعات جايىندا جانە ت.ب.) جازىلادى. كونكۋرس شىعارمالاردىڭ ءتۇرى بويىنشا كەلەسى ەكى نوميناتسيالارعا بولىنەدى:

- بالالارعا ارنالعان اندەر. بالاباقشا جانە مەكتەپ جاسىنداعى بالالاردىڭ اندەرى.
- بالالار پوەزياسى. ەركىن تاقىرىپتاعى تاقپاق، ولەڭ، جىر تۋىندىلارى

ەسكەرتۋ: كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن بۇرىن كوپشىلىك الدىندا ورىندالماعان، جاريالانباعان جانە باسقا كونكۋرستارعا قاتىسپاعان تۋىندىلار ۇسىنىلادى.

ءوتىنىش قابىلداۋ

كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن قاتىسۋشىلار وتىنىممەن بىرگە مىناداي قۇجاتتار مەن ماتەريالداردى قوسا بەرە وتىرىپ، 2022 جىلعى 25 شىلدەدەن باستاپ  15 قازانعا دەيىن وسى قاعيدالارعا 1-قوسىمشاعا سايكەس نىسان بويىنشا وتىنىمدەر جىبەرەدى:

- PDF فورماتىندا جەكە كۋالىگى قۇجاتىنىڭ كوشىرمەسى;
- شىعارماشىلىق ءومىربايانى;
1) كونكۋرسكا قاتىسۋشىنىڭ 13ح18 سانتيمەتر ولشەمىندەگى ءتۇرلى-ءتۇستى فوتوسۋرەتى (JPEG فورماتىندا);
2) تۋىندىنىڭ مر3 فورماتىنداعى اۋديوجازباسى;
3) ەكى نوميناتسياعا دا Word قۇجاتىنداعى تۋىندىنىڭ ءماتىنى (قارىپ – Times New Roman, مولشەرى №14, جولارالىق ينتەرۆال – ءبىر جولدىق);
4) اندەر نوميناتسياسىنا پارتيتۋرا جانە كلاۆير («Finale» نەمەسە «Sibelius» نوتالىق رەداكتورلار نەمەسە JPEG نەمەسە PDF فورماتىنداعى باسقا نوتالىق رەداكتورلار فورماتىندا).
5) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتە جەكە شوتىنىڭ بولۋى تۋرالى انىقتاما.

وتىنىمدەر مىنا ەلەكتروندى پوشتاعا جىبەرىلەدى: zhas.oren@gmail.com انىقتاماتەلەفوندارى: 87751459053

كونكۋرس ەرەجەسى

1. كونكۋرسقا قاتىسۋدان باس تارتىلعان جاعدايدا، وسى قاعيدالاردىڭ تارماعىندا كورسەتىلگەن قۇجاتتار قاتىسۋشىلارعا قايتارىلمايدى.
2. كونكۋرسقا قاتىسۋشىلار وسى قاعيدانىڭ 6-تارماعىندا كورسەتىلگەن بىرنەشە نوميناتسيالارعا ءبىر مەزگىلدە قاتىسا الادى. ءار نوميناتسيا بويىنشا ءبىر قاتىسۋشى ءبىر ءوتىنىممەن  بىر تۋىندىنى عانا ۇسىنىلادى. انگە قاتىستى شىعارما وڭدەلگەن (ارانجيروۆكا) نۇسقادا بولسا بولادى.
3. كونكۋرسقا ۇسىنىلعان تۋىندىلار، رەتسەنزيالانبايدى جانە قايتارىلمايدى.
4. بايقاۋدىڭ قورىتىندىلارى 2022 جىلدىڭ 25 قازانىندا جاريالانادى.
5. نوميناتسيا جەڭىمپازدارى مەن ديپلومانتتاردىڭ تۋىندىلارى
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءمادەنيەت ۇيىمدارى مەن شىعارماشىلىق بىرلەستىكتەرىنىڭ رەپەرتۋارىنا قوسۋ ءۇشىن ۇسىنىلاتىن بولادى
7. نوميناتسيا نوميناتسيا جەڭىمپازدارى مەن لاۋرەاتتارىنا اقشالاي سىياقىلاردى تولەۋ ولاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەگى جەكە شوتتارىنا اۋدارۋ جولىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
8. اقشالاي جۇلدەلەردى تولەۋ ءۇشىن قازىلار القاسىنىڭ حاتتاماسى نەگىز بولىپ تابىلادى.
9. كونكۋرستىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ سالتاناتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگى كۇنى قارساڭىندا نۇر-سۇلتان قالاسىندا گالا-كونتسەرت تۇرىندە وتەدى.

كونكۋرستىڭ ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى

كونكۋرستى ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ ءۇشىن كونكۋرستى وتكىزۋ جونىندەگى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى قۇرامى (بۇدان ءارى – ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى) قۇرىلادى.

ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى كونكۋرستى دايىنداۋ مەن وتكىزۋدى باسشىلىقتى جۇزەگە اسىرادى.

كونكۋرستى جارنامالاۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا ءباسپاسوز-رەليزدەردى ۇسىنادى جانە قاعيدانى مينيسترلىكتىڭ www.mسm.gov.kz ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ورنالاستىرادى.

ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى ءىس-شارانى اقپاراتتىق-جارنامالىق قولداۋ تۇرلەرىن ايقىندايدى.  

ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ بايلانىس دەرەكتەرى: تەلەفون: 87751459053; ەلەكتروندىق پوشتا: zhas.oren@gmail.com

كونكۋرستىڭ قازىلار القاسى

كونكۋرسقا قاتىسۋشىلاردىڭ ونەرىن باعالاۋ، سونداي-اق قورىتىندىلار شىعارۋ جانە وسى كورسەتىلگەن نوميناتسيالار بويىنشا جەڭىمپازداردى ايقىنداۋ تۋرالى شەشىمدەر قابىلداۋ ءۇشىن كونكۋرستىڭ قازىلار القاسى (بۇدان ءارى – قازىلار القاسى) قۇرىلادى.

بايقاۋدىڭ قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىنا ەڭبەك سىڭىرگەن مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرلەرى، قوعام قايراتكەرلەرى، مەملەكەتتىك ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى كىرەدى.

توراعانى قوسا العاندا، قازىلار القاسىنىڭ قۇرامى تاق بولۋعا ءتيىس.

ءاربىر نوميناتسيا بويىنشا قازىلار القاسىنىڭ شەشىمى تۇپكىلىكتى جانە قايتا قاراۋعا جاتپايدى، حاتتامامەن رەسىمدەلەدى جانە قازىلار القاسىنىڭ توراعاسى مەن بارلىق مۇشەلەرى قول قويادى.

داۋىستار تەڭ بولعان جاعدايدا قازىلار القاسى توراعاسىنىڭ داۋىسى شەشۋشى بولادى

كونكۋرستىڭ قازىلار القاسى قۇقىلى:

- لايىقتى تۋىندىلار بولماعان جاعدايدا كەز كەلگەن نوميناتسيا بويىنشا جەڭىمپازدى انىقتاماۋعا;

- اقشالاي جۇلدەلەردى (گران-ءپريدى قوسپاعاندا) بەرمەۋگە نەمەسە جەڭىمپازدار اراسىندا بولۋگە قۇقىلى.

قازىلار القاسىنىڭ مۇشەلەرىنە قالاماقى تولەۋ جاسالعان شارتتارعا سايكەس جۇرگىزىلەدى. «سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 13-بابىنداعى 1-تارماعى 3) تارماقشاسىنا سايكەس مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر جانە مەملەكەتتىك ۇيىمداردا نەمەسە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىندە باسقارۋ فۋنكتسياسىن ورىندايتىن تۇلعالار بولىپ تابىلاتىن قازىلار مۇشەلەرىنە قالاماقى تولەنبەيدى.  

كونكۋرستى قارجىلاندىرۋ

كونكۋرس نوميناتسيالارى بويىنشا كەلەسى اقشالاي جۇلدەلەر بەلگىلەنەدى:

- باس-جۇلدە – 1 000 000 (ءبىر ميلليون) تەڭگە ەكى نوميناتسياعا ورتاق.
- «بالالارعا ارنالعان اندەر» نوميناتسياسى بويىنشا
- ءى ورىن (1 جۇلدەگەر) - 700 000 (جەتى ءجۇز مىڭ) تەڭگە
- ءىى ورىن (2 جۇلدەگەر) - 500 000 (بەس ءجۇز مىڭ) تەڭگە
- ءىىى ورىن (2 جۇلدەگەر) - 300 000 ء(ۇش ءجۇز مىڭ) تەڭگە
- ديپلومانت (3 جۇلدەگەر) – 70000 (جەتپىس مىڭ) تەڭگە;
- «بالالار پوەزياسى» نوميناتسياسى بويىنشا:
- ءى ورىن (1 جۇلدەگەر) - 700 000 (جەتى ءجۇز مىڭ) تەڭگە
- ءىى ورىن (2 جۇلدەگەر) - 500 000 (بەس ءجۇز مىڭ) تەڭگە
- ءىىى ورىن (2 جۇلدەگەر) - 300 000 ء(ۇش ءجۇز مىڭ) تەڭگە
- ديپلومانت (3 جۇلدەگەر) – 70000 (جەتپىس مىڭ) تەڭگە;

قورىتىندى ەرەجەلەر

وسى قاعيدالاردا قاراستىرىلماعان بارلىق ماسەلەلەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس شەشىلەدى.

«جاس ورەن» I رەسپۋبليكالىق  بايقاۋىنا قاتىسۋعا ءوتىنىم

قاتىسۋشىنىڭ تەگى، اتى، ءاكەسىنىڭ اتى

(بولعان جاعدايدا)

تۋعان كۇنى

قاتىسۋشى تۋرالى قوسىمشااقپارات

(جۇمىس, وقۋ ورنى جانە ت. ب.)

نوميناتسيا اتاۋى

كونكۋرستىق شىعارمانىڭ اتاۋى

بايلانىس انىقتامالارى:

مەكەن-جايى, تەلەفونى، e-mail

پىكىرلەر
ۇقساس جاڭالىقتار
Серіктестер/Партнеры
Студия IMA - создание сайтов Доставка цветов Астана - Lova Buket