«Nur Otan» پارتياسىنىڭ قاراساي اۋداندىق فيليالىندا جيىن ءوتتى

599

سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ساناسىنا ونىڭ قانشالىقتى قوعامعا زياندى، تيگىزەر كەسىرى مول ەكەنىن ءتۇسىندىرۋ قاجەت. بۇل – جەمقورلىقتىڭ بەلەڭ الماۋىنا دەگەن العاشقى قادامداردىڭ ءبىرى. ءبىر اپتا بۇرىن وسى تاقىرىپ كەڭىنەن تالقىلانىپ، اۋداندىق جاستار رەسۋرستىق ورتالىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن، سانيتارلىق تالاپقا ساي، «Nur Otan» پارتياسىنىڭ قاراساي اۋداندىق فيليالىندا جيىن ءوتتى.

باسقوسۋعا «جەتىسۋ – ادالدىق الاڭى» جوبالىق كەڭسەسىنىڭ مەنەدجەرى ءىلياس سايلاۋبايۇلى مەن الماتى وبلىستىق جاستار رەسۋرستىق ورتىلىعىنىڭ رۋحاني قۇندىلىقتاردى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى ماديار جۇماباەۆ ارنايى قاتىسىپ، تاقىرىپتىڭ اياسىندا اقپاراتتىق-ناسيحاتتاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. ال، ولاردىڭ ايتقان ويلارىن اۋداننىڭ جاس ءماسليحات دەپۋتاتتارى، جاستار ءىسى جونىندەگى ادىسكەر-نۇسقاۋشىلار، جاس ماماندار جانە ەرىكتىلەر تىڭداپ، پىكىر الماستى.

جيىن بارىسىندا الدىمەن سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىستى بەينەروليك كورسەتىلدى. ودان كەيىن ءىلياس سايلاۋبايۇلى تاقىرىپتى كەڭىنەن اشۋ ءۇشىن ءوزىنىڭ ويىن ورتاعا سالىپ، ماڭىزدى اقپاراتتارىمەن ءبولىستى. ونىڭ ايتۋىنشا، «جەتىسۋ – ادالدىق الاڭى» جوبالىق كەڭسەسى تۇرمىستىق سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى مادەنيەتتى دارىپتەپ، حالىق پەن مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋدە. سونىمەن قاتار، وبلىس اكىمى اماندىق باتالوۆتىڭ تىكەلەي تاپسىرماسىمەن بارلىق اۋدان ورتالىقتارى مەن قالالاردا جوبالىق كەڭسە اشىلىپ، سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى مادەنيتتى دارىپتەۋدە، مەملەكەتتىك بيلىك ينستيتۋتتارىنا ازاماتتىردىڭ سەنىمىن نىعايتۋ باعىتتارىندا ءوز جۇمىسىن جۇرگىزىپ كەلەدى.

رەسمي دەرەككە سۇيەنسەك، وبلىس بويىنشا 20 اۋدان ورتالىعى مەن كوپتەگەن قالادا جوبالىق كەڭسە اشىلعان. ودان بولەك، 232 اۋىلدىق وكرۋگتە جوبا بۇرىشتارى حالىق يگىلىگى ءۇشىن قىزمەت ىستەيدى. وسىلايشا الماتى وبلىسى كولەمىندە مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ اشىقتىعى قامتاماسىز ەتىلەدى.

جوبالىق كەڭسەنىڭ اتقارىپ جاتقان جۇمىستارىنىڭ تاعى ءبىرى – «Antikor-Live». بۇل باستاما وبلىس بويىنشا COVID-19 ىندەتىنىڭ سالدارىنان مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ جۇمىسى ونلاين رەجىمگە كوشۋىنە بايلانىستى قولعا الىندى. نەگىزگى ماقساتى – قۇزىرلى ورگاندار مەن حالىق اراسىندا ديالوگتىق الاڭ قۇرىپ، تىكەلەي ەفير ارقىلى مەملەكەتتىك مەكەمە باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن تۇرعىنداردىڭ وزەكتى سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرۋ.

«سىبايلاس جەمقورلىق» ۇعىمى تالقىلانعان بۇل جيىندا جوعارىدا ايتىلعان اقپاراتتار كەڭىنەن ءتۇسىندىرىلدى. ءىس-شارانىڭ ماقساتىنا وراي جەمقورلىقتىڭ پايدا بولۋى مەن ونى جويۋ ءۇشىن جاستارعا ادىلدىك، ادالدىق باعىتىندا دەرەكتەر ايتىلدى.

 

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى