Covid-19: اتىراۋ وبلىسىندا قايتىس بولعان دارىگەرلەردىڭ وتباسىنا وتەماقى تولەندى

574

پاندەميا كەزىندە قايتىس بولعان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ تۋىستارىنا 10 ميلليون تەڭگە كولەمىندە اقشالاي وتەماقى تولەندى.

بىلتىرعى 27 ناۋرىزدا اتىراۋ وبلىسىندا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانى جۇقتىرۋدىڭ العاشقى ءۇش جاعدايى تىركەلدى. جالپى، سovid-19 پاندەمياسى كەزىندە ايماقتا 17,5 مىڭنان استام تۇرعىن اۋىردى. بۇل تۋرالى جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا اتىراۋ وبلىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى اسحان بايدۋاليەۆ ءمالىم ەتتى.
وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اتىراۋ وبلىسىندا پاندەميا كەزەڭىندە 1073 مەديتسينا قىزمەتكەرى كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان. ارنايى كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن، 777 قىزمەتكەرگە 2 ميلليون تەڭگە كولەمىندە وتەماقى تولەندى.
ونىڭ ىشىندە 14 ادام، وكىنىشكە قاراي، كاسىبي مىندەتتەرىن ورىنداپ ءجۇرىپ، كوروناۆيرۋس جۇقتىرىپ قايتىس بولدى. قايتىس بولعان ارىپتەستەرىمىزدىڭ تۋىستارىنا 10 ميلليون تەڭگەدەن استام وتەماقى تولەندى، – دەدى اسحان بايدۋاليەۆ.
سونىمەن قاتار، مۇناي كومپانيالارىنىڭ دەمەۋشىلىك كومەگىمەن 60 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق كومەك كورسەتىلدى. بۇل سوما كوميسسيانىڭ شەشىمى بويىنشا 260 مەديتسينا قىزمەتكەرى اراسىندا ءبولىندى.
ايتا كەتەيىك، پاندەميا كەزىندە اتىراۋ وبلىسىنىڭ 128 تۇرعىنى كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن كوز جۇمدى.
پىكىرلەر
ۇقساس جاڭالىقتار