بورولدايسكيە كۋرگانى پوسترادالي وت كوروناۆيرۋسا؟

5307

مۋلتيمەدينىي پورتال Silk Road سووبششاەت و توم، چتو پود پرەدلوگوم بوربى س كوروناۆيرۋسوم كومپانيا BI Group رازرۋشاەت درەۆني پامياتنيك يستوري - ساكسكي موگيلنيك بورولداي.

گلاۆا Bi Group Development Almaty ايدوس مۋكاتاەۆ نە ۆيديت پروبلەمى ۆ سيتۋاتسي: «ەتو نيچەگو، ەتو پولە، ەتو كاك راز وتستۋپيلي پولوجەننوە راسستويانيە ي رازمەستيلي ەتوت گوسپيتال»، - ۋتۆەرجداەت مۋكاتاەۆ.

ۆ تو جە ۆرەميا، ارحەولوگ ارناباي نۋرجانوۆ ۆوزمۋششەن:

«كوچەۆوە ناسەلەنيە رەگيونا ۆەكامي سوزداۆالو زدەس كۋلتوۆىە سوورۋجەنيا. ودنو يز نيح – سەم كۋرگانوۆ، سەيچاس وستالوس يح چەتىرە، تري بىلي ۋنيچتوجەنى. پرەجدە چەم دەلات تاكوە سترويتەلستۆو، وني دولجنى بىلي سوگلاسوۆىۆات س ارحەولوگامي – ەست لي زدەس پامياتنيكي درەۆنوستي يلي نەت. ۆووبششە نيكتو ك نام س ەتيم نە وبراششالسيا دو سيح پور».

ساكسكيە زاحورونەنيا، نا كوتورىح ۆەدەتسيا سترويكا، داتيرۋيۋتسيا ۆوسمىم-ترەتيم ۆەكامي دو ناشەي ەرى. تەرريتوريا موگيلنيكا ياۆلياەتسيا وحرانياەمىم پامياتنيكوم پود ۆەدەنيەم مۋزەيا يستوري گورودا الماتى. زدەس دولجەن بىت سوزدان ارحەولوگيچەسكي پارك «بورالدايسكيە ساكسكيە كۋرگانى».

سوگلاسنو زاكونۋ «وب وحرانە ي يسپولزوۆاني وبەكتوۆ يستوريكو-كۋلتۋرنوگو ناسلەديا»، زاسترويششيك نارۋشيل رەجيم يسپولزوۆانيا زەمەل ۆ پرەدەلاح وحراننىح زون، زون رەگۋليروۆانيا زاسترويكي ي زون وحرانياەموگو پريرودنوگو لاندشافتا پامياتنيكا يستوري ي كۋلتۋرى، ي دولجەن پونەستي وتۆەتستۆەننوست.

يزۆەستنو، چتو پراۆيتەلستۆو نامەرەنو ۆ سروچنوم پوريادكە پوسترويت تري بولنيتسى دليا بوربى س كوروناۆيرۋسوم - ۆ نۋرسۋلتانە، الماتى ي شىمكەنتە. ستويموست ەتيح ترەح ستروياششيحسيا بولنيتس ۆ موجەت ۆىراستي دو ت18 ملرد.

جۋرناليستى پورتالا Silk Road ۆىراجايۋت وپاسەنيە، چتو پود پرەدلوگوم بوربى س كوروناۆيرۋسوم كازاحستانتسى وستانۋتسيا ي بەز كاچەستۆەننوگو وبرازوۆانيا، ي بەز ۆوزموجنوستي زارابوتات نا كۋسوك حلەبا، ي بەز سوبستۆەننوي يستوري».

پىكىرلەر
ۇقساس جاڭالىقتار