قازاقتىڭ اقشاسىن جاقسى كورەتىندەر قازاق ءتىلىن دە جاقسى كورسىن! - داۋلەت مۇقاەۆ

3333
Adyrna.kz Telegram

"قازاقتىڭ اقشاسىن جاقسى كورەتىندەر قازاق ءتىلىن دە جاقسى كورسىن". بۇل پىكىردى بلوگەر، ەكونوميست داۋلەت مۇقاەۆ ءوزىنىڭ ينستاگرام پاراقشاسىندا قالدىردى، دەپ جازادى "ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى. 

"قازاقتىڭ اقشاسىن جاقسى كورەتىندەر قازاق ءتىلىن دە جاقسى كورسىن. قازاقستانداعى مەملەكەتتىك ءتىل - قازاق ءتىلى. مەن ەشقانداي ۇلتشىل ەمەسپىن! ۇلتجاندى اداممىن. دۇرىس. كەز كەلگەن ۇلت ءبىزدىڭ ەلدە ءوسسىن، ءونسىن، وقىسىن، كاسىپ اشسىن، بايىسىن! بىراق، ءبىزدىڭ مەملەكەتتىك ءتىلدى ۇمىتپاسىن", - دەپ جازدى بلوگەر.

"ادىرنا" ۇلتتىق پورتالى 

پىكىرلەر