Конвенционализм философиясы. Анри Пуанкаренің көзқарастары

2365
Adyrna.kz Telegram

Көптеген ғылыми гипотезалар, ұғымдар мен теориялық құрылымдар мүлдем өзгермейтін нәрсе емес, бірақ ғалымдар арасында жасалған келісімнің нәтижесі. Ғылымның бүкіл философиясына үлкен әсер еткен бұл философиялық тұжырымдама конвенционализм деп аталады.

Алайда, позитивизмнің негізгі алғышарттарына сәйкес, ғалымдардың мұндай келісімдері ішкі қарама-қайшылыққа ие болмауы керек және бақылау арқылы алынған ақпаратқа сәйкес келуі керек. Бірақ сонымен бірге олар әлемнің шынайы құрылымының көрінісі болуы қажет емес. Осыған сүйене отырып, кез келген дәйекті философиялық және ғылыми теорияларды бірдей қабылдауға болады, бірақ олардың ешқайсысын абсолютті шындық ретінде қарастыруға болмайды.

Логикалық позитивистер конвенционализм идеяларын логикаға таратты. Карнап "толеранттылық принципін" тұжырымдады, оған сәйкес кез-келген жаратылыстану теориясының логикалық құралдарын таңдау анықталмайды; белгілі бір логикалық жүйені құрудың синтаксистік ережелерін нақты көрсету міндетті. Бұл идея нақтылауға және шектеулерге ұшырады: логиканы таңдау мүлдем ерікті бола алмайды, ғылыми ойлаудың белгілі бір саласында тиімді болатын логикалық жүйелерге артықшылық берілуі керек. Айдукевич әдіснамалық конвенционализмнің жалпыланған немесе" радикалды " нұсқасын ұсынды. Осы опцияға сәйкес, бүкіл жүйені таңдау (оның ішінде ғылыми теорияның нақты тұжырымдамалық аппараты, оның логикасы мен математикасы) әдеттегі болып табылады, оның көмегімен тәжірибе деректері түсіндіріледі және "әлем суреті"салынады. Басқа смысловую жүктемені бар конвенционализм Поппер. Оның мәні мынада, конвенциялар эмпирикалық гипотезаларды жоққа шығаруға негіз болатын тәжірибенің кейбір "негізгі ұсыныстарын" қамтиды.

Конвенционализмнің әртүрлі нұсқалары философиялық және эпистемологиялық ұстанымдардың айырмашылығынан туындайды. Карнапта бұл ғылыми білімнің негіздерін эмпирикалық түсіндірудің және одан туындайтын ғылыми білімнің ұтымдылығының нұсқасы. "Сыни рационализм" үшін конвенционализм батыл гипотезаларды алға тартатын және қорықпайтын, бірақ оларды жоққа шығаруды құптайтын зерттеушінің шығармашылық белсенділігіне берілген шешуші рөлдің салдары болып табылады. "Радикалды конвенционализм" - тілді өнімді қолдану процестерінде семантикалық ережелерді бірінші орынға қою.

Конвенционализмнің негізгі идеясын ежелгі дәуірде, сондай-ақ қайта өрлеу дәуірінде табуға болады. Ұсынылған тұжырымдамаға келетін болсақ, оның тамыры XIX-XX ғасырлардағы Пьер Дюгем және Эрнст Мах сияқты физиктер мен математиктердің жұмысына кетеді. Олар, әрине, француз философы, физигі және математигі Анри Пуанкаренің жазбаларында айқын көрінеді.

Анри Пуанкаренің көзқарастары

Анри Пуанкаре көрнекті ғалым ғана емес, сонымен қатар Париж ғылым академиясының басшысы болды, Француз академиясының және әлемнің оннан астам басқа академияларының мүшесі, сонымен қатар Санкт-Петербург Ғылым академиясының корреспондент мүшесі болды.

"Ой ешқашан догмаға да, бағытқа да, құмарлыққа да, қызығушылыққа да, алдын — ала ойластырылған идеяға да, фактілерден басқа ештеңеге бағынбауы керек, өйткені ол оған мойынсұну өмір сүруді тоқтатуды білдіреді"

— Жюль Анри Пуанкаре

Негізінен математика және математикалық физикамен айналысқан Пуанкаре ең алдымен математикалық білімнің табиғатын конвенционалистік түсіндіруді ұсынды. Ол математикалық аксиомаларды гипотезалардың бір түрі деп санады, олардың ақиқаты тек ғалымның шешіміне байланысты. Мәселе мынада, белгілі бір математикалық теорияның негізіндегі аксиомалар жүйесін таңдау, Пуанкаре айтқандай, танымдық субъектінің Шығармашылық, құрылыс қабілетінің нәтижесі болып табылады. Математиктің өзі...ол осы ғылымның фактілерін жасайды, немесе басқаша айтқанда, оларды оның қыңырлығы жасайды. Пуанкаре тек ыңғайлылық пен пайдалылықты бір жүйені таңдауға негіз ретінде қарастырды. Ыңғайлылық мәселені қарапайым, үнемді немесе жылдам шешу деп түсінілді. Математиктің белгілі бір аксиомалық жүйені таңдаудағы еркін қызметіне бір маңызды шектеу қойылады-ондағы логикалық қайшылықтардың алдын алу. Ең таңдау еркін болып қалады және кез келген қарама-қайшылықтан аулақболу қажеттілігімен шектеледі.

Анри Пуанкаре кез келген ғылыми теорияның негізгі ережелерінің ешқайсысын тәжірибеге дейінгі синтетикалық шындық немесе тәжірибеден кейін алынған шындықтың көрінісі деп санауға болмайды деп сендірді. Олардың әрқайсысы келісім болып табылады, оның жалғыз шарты-жүйелілік. Осы немесе басқа ережелерді олардың барлық алуан түрлілігінен таңдау тек теориялардың максималды қарапайымдылығы мен оларды сәтті қолдану қажеттілігі болып табылатын практикалық себептерге байланысты болуы керек. Егер неғұрлым тиімді конвенциялар (келісімдер) пайда болса, онда ескілері маңызды болмайды.

Сондай-ақ, Евклид емес геометриялардың пайда болуынан кейін (Евклид геометриясынан өзгеше геометриялық жүйелер) Пуанкаре ақиқат немесе жалғандық шегінен тыс келісімдер ретінде математиканың барлық теорияларының аксиомалық жүйелеріне сипаттама берді. Басқа жүйенің орнына белгілі бір аксиомалар жүйесін таңдау ыңғайлылық принципіне байланысты. Ерікті таңдаудың жалғыз шектеуі-жүйелілік талабы.

Бұл, шын мәнінде, философиялық тұжырымдама ретінде конвенционализмнің пайда болуының бастауы болды. Бірақ басқа алғышарттарды да атап өткен жөн.

Конвенционализмнің пайда болуының алғышарттары және оны ғалымдар қабылдауы

Таным теориясы тұрғысынан конвенционализмнің негізін кез келген құбылысты зерттеу үшін әртүрлі техникалық құралдарды қолдану мүмкіндігі, сондай-ақ оның теориялық қайта құрылуы деп атауға болады. Мысалы, белгілі бір дәрежеде физикалық шамалардың өлшем бірліктерін кездейсоқ таңдауға (ұзындығы сантиметрмен және дюйммен өлшенуі мүмкін, қашықтық – метрмен, футпен және парсекеттермен және т.б.), графиктер немесе дифференциалдық теңдеулер жүйелері арқылы процестерді ұсынуға, модельдеуде компьютерлерді, аналогтық машиналарды және т. б. пайдалануға болады.

ХХ ғасырдың 30-жылдарында математикалық логика дамыды, бұл конвенционалистік ұстанымдардың күшеюіне себеп болды. Ресми логика тұрғысынан әлем объектілерін әртүрлі белгілер бойынша жіктеуге болады деген идея пайда болды. Мысалы, неміс-американдық философ және логик Рудольф Карнап енгізген " толеранттылық қағидаты "бойынша, кез-келген" тілдік шеңбер", басқаша айтқанда, синтаксистік ережелердің кез-келген жиынтығы конвенционализмнің негізі бола алады.

Карнаптың пікірінше, біз заттар әлемін қабылдаған кезде біз тілдің белгілі бір формасын ғана қабылдаймыз және тілдің формаларын олардың пайдалылығын ескере отырып қолдану керек, ал Карнаптың пікірінше, ұсынылған теорияның объектілер жүйесінің шындығына қатысты сұрақтар қабылданған "тілдік шеңбер"үшін ерекше болады.

Поляк логигі және философы Казимир Айдукевич ұсынған "радикалды конвенционализм" одан да балама ұстанымға ие болды. Оның негізгі идеяларына сүйене отырып, ғылымда объектілерді қалай көрсету нақты терминологияны таңдауға байланысты деп айтуға болады, бірақ мұндай таңдау мүлдем еркін жасалуы мүмкін.

Конвенционализм позитивизмге қарама-қайшы болғанына қарамастан, шынайы және сенімді білімнің жалғыз көзі тек эмпирикалық зерттеулер бола алатындығын көрсете отырып, оны неопозитивистер өте оң қабылдады. Жоғарыда аталған Айдукевич ғылыми теорияда мүлде үйлеспейтін компоненттер жоқ деген идеяны ұсынды. Бірақ өзінің логикалық тұжырымына келтірілген радикалды конвенционализм өзіне қайшы келді, өйткені ол тіпті өзін конвенция деп жариялады.

Конвенция мен постпозитивизм арасындағы қатынастар туралы мынаны айтуға болады: постпозитивизм әдіснамасының тұжырымдамаларында ғылыми теориялар қауымдастық ғалымдарының қызмет әдістерімен байланысты, сондықтан Ғылыми білім динамикасы конвенционализм тұрғысынан сипатталады. Мұнда мысал ретінде Карл Фейерабендтің "пролиферация" принципі, Имре Лакатостың ғылыми-зерттеу бағдарламаларының бәсекелестігі, Томас Кунның кумулятивті емес Ғылым тарихы және т. б. Мұндай тұрғыдан алғанда, радикалды ғылыми гипотезалар бәсекелес ғылыми қауымдастықтардағы белгілі біркелісімдерге байланысты жабық.

Сыни рационализм тұжырымдамасын жасаған Кард Раймунд Поппер қарастырылып отырған теорияның тәжірибелі алғышарттарын таңдау әдеттегі деп санайды. Конвенционализм инструментализмнен өзгеше болуы керек, өйткені оның үй-жайларына сәйкес теориялар конвенциялар болып табылады, ал инструментализмде теорияларды жалған да, шынайы да деп атауға болмайды.

Егер біз конвенционализм мен прагматизм арасындағы қатынастарды қарастыратын болсақ, онда конвенционализмде ғылыми білім теорияның әрекет ету субъектісіне тәуелді болатындығын ескере отырып, прагматизм конвенционализмнің жалпы дәстүрлерімен байланысты екенін байқауға болады. Мысалы, келісімдерді прагматикалық "сенімділік"терминін қолдана отырып суреттеуге болады. Сонымен қатар, австриялық философ және логик Людвиг Витгенштейн математиканың "сенім" болмаса мүмкін емес екенін және оның барлық формулалары мен болжамдарын тек онымен бірге алуға және дәлелдеуге болатындығын айтты.

Қорытынды

Конвенционализм және оның идеялары мен ережелерінің әртүрлілігі ХХ ғасырдағы буржуазиялық философиялық ойдың кейінгі қалыптасуына баға жетпес әсер етті. Бұл постпозитивизм, постмодерн және радикалды конструктивизм сияқты бағыттарды дамыту үшін құнарлы негіз болды.

Белгілі бір дәрежеде ғылымның нақты іс-әрекетінің көрінісі бола отырып, ол адамзатқа ғылымды логикалық және тілдік құрылымдардың іс-әрекеті тұрғысынан зерттеудің перспективаларын ашты.

Жоғарыда айтылғандардан маңызды қорытынды жасауға болады: Пуанкаре үшін ғылымның теориялық принциптері шартты келісімдер - конвенциялардың сипатына ие ғана емес (Пуанкаренің пікірінше, бұл Конвенция мүлдем ерікті емес екенін тағы бір рет атап өту керек), сонымен қатар ғылымның эмпирикалық тұжырымдары да бар. Эмпириктер мен индуктивтерден айырмашылығы, Пуанкаре ғылымдағы эмпирикалық және теориялық білім арасындағы қарым-қатынастың неғұрлым күрделі сипатын, біріншісінен екіншісінің шығарылмауын атап өтуге тырысты. Рас, сонымен бірге, толығымен позитивистік рухта ол шынайы шындық туралы сұрақтарды ғылыми өмірден алып тастау керек деп тұжырымдады: ...Олар жай ғана шешілмейді, олар иллюзиялық және мағынасыз. Пуанкаре ғылым нені түсіне алады, - деп қосты Пуанкаре, - бұл қарапайым догматиктер ойлағандай емес, тек заттар арасындағы қарым-қатынас; және бұл қарым-қатынастан тыс белгілі шындық жоқ. Пуанкаре кейінірек ғылымның басқа ғалымдары мен философтары арасында кеңінен таралған ғылымның конвенционалистік әдіснамасының негізін қалаушы болды .

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Лебедев С.А., Коськов С.Н., Конвенционалистская философия науки, журнал Вопросы философии, 2013 г., N 5, c. 62-63.
2. Дж. Реале, Д. Антисери “Западная философия от истоков до наших дней”, глава 4.
4. Энциклопедия размещена при поддержке РГНФ, проект № 08-03-12110в.

Данат Жанатаев,

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, философия ғылымдарының кандидаты

Ділімбетова Альбина және Мұхтарова Айдана,

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранттары

Пікірлер
Серіктестер/Партнеры
Студия IMA - создание сайтов Доставка цветов Астана - Lova Buket