Қоғамда толеранттылықты қалыптастыру

974
Adyrna.kz Telegram

Балаларда болатын аурулардың саны күннен - күнге артып келеді. Тиісінше, балалар алған патологиялардың саны да артып келеді және бұл бүкіл әлемде мүмкіндігі шектеулі балалар санының өсуіне әкеледі. Сондықтан адамдардың осы санатымен қарым-қатынас мәселесі өте өткір.

Біздің сөйлеу тәсіліміз не ойлайтынымызбен және басқа адамдарға қалай қарайтынымызбен тығыз байланысты. Әркім қолданатын көптеген таныс сөздер, ұғымдар мен сөз тіркестері мүмкіндігі шектеулі адамдарға зиян тигізуі мүмкін. Сонымен қатар, оларды қолданатындар бізді ренжіткенін немесе қорлағанын білмеуі мүмкін.

Өкінішке орай, біздің қоғамда "ауру/сау", "қалыпты/қалыптан тыс", "ақыл-есі кем", "қалыпты/төмен", "даун", "мүгедек" және т. б. сияқты сөздер мен салыстырулар жиі қабылданбайды. мүмкіндігі шектеулі адамдарға деген көзқарас. Бұл үшін біздің оқытушыларымыздың осы бағыттағы арнайы жұмысы ғана емес, сонымен қатар қоғамдық қатынастардың бүкіл мәдениетін өзгерту қажет.

Дұрыс терминологияны дұрыс қолдану оң қарым-қатынасты қалыптастыруға көмектеседі. Егер біз өзімізді білімді адамдар деп санасақ та, осы немесе басқа мүгедектігі бар адамдармен қарым-қатынас кезінде нені ескерген жөн екендігі туралы осы саладағы мамандардың ұсыныстарын тыңдау артық болмайды.

Мүгедектермен сөйлесу басқа адамдармен қалай қарым-қатынас жасаса, солай болуы керек. Бұл жағдайда бізбен әдеттегідей әрекет еткен жөн. Қалай болғанда да, мүгедектердің өздері осылай дейді. Бізге көшеде басқалардың бәріне қалай қараса, солай қарау керек. Арбадағы адам жаман да, жақсы да емес. Ешқандай жағдайда мүгедекке ақаулы тұлға ретінде қараудың қажеті жоқ. Көбінесе бұл өте жақсы жұмыс істей алатын білімі бар ерекше ақылды адамдар. Олар өз еңбектері үшін жақсы жалақы алады. Олардың кейбіреулері көптеген сау адамдарға білім мен интеллект береді.

Егер сіз мүгедектер арбасындағы адаммен сөйлесіп жатсаңыз, көздеріңізді олардың көздерімен бір деңгейде ұстауға тырысыңыз. Психологтар осылай кеңес береді.

Ақыл-есі кем адамдармен олар қол жетімді тілде сөйлесу керек. Және, әрине, олардан қорықпаңыз. Ақыл-есі кем адамдар, әсіресе Даун синдромы бар адамдар өте мейірімді және жанашыр. Егер біз ашық айтатын болсақ, онда олар бізден қорқуы керек.

Қоғам мүгедектерге деген қарым-қатынас мәселесінде қайта тәрбиеленуі керек. Ол олардың бәрі сияқты болуға ұмтылатын адамдар екенін түсінуі керек және оларға дұрыс түсіністікпен қарау керек. Егер қоғамның әрбір мүшесі өзінен бастаса, бұл түсінік пайда болады. Біздің кейбіреулерімізді төмен деп санайтындар бар. Кім осылай ойласа, ол үлкен қателік жібереді, бірақ оның түсіндірмесі бар. Бір кездері қоғам "мүгедек" терминін ойлап тапты. Бірақ, қарапайым адамдардан айырмашылығы, бұл ерекше адамдар екенін түсіну керек. Табиғатта қателіктер жоқ. Шамасы, біз табиғатпен адам жүрегінің мұзын еріту үшін жаратылғанбыз. Бірақ "мүгедектер" мәселесі әлі де бар және сіз оған көзіңізді жұма алмайсыз. Оны шешу керек және жалпы адамдар мен мүгедектер арасындағы қарым-қатынас мәдениетінен бастау керек.

Дамуында қателіктер бар адамдарға толерантты көзқарасты қалыптастыру жөніндегі жұмысты іске асыруда ең алдымен оқу орындарының педагогтарымен және логопедтермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейтін психологиялық қызмет мамандарына маңызды орын беріледі.

Бірлескен қызметтің негізгі мақсаты мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту және дамыту процестері мен олардың жеке мүмкіндіктері арасындағы теңгерімсіздікті анықтау, жою және алдын алу, білім алушылардың одан әрі кәсіби өзін-өзі анықтауын қоса алғанда, әлеуметтік - психологиялық бейімделу үшін жағдай жасау болып табылады.

Балалардың әлеуетті мүмкіндіктерін іске асырудың шарты әр оқушы үшін қолайлы әлеуметтік-психологиялық сенім мен ізгі ниет ортасын құру, қорқыныш пен оқу жағдайынан бас тарту, ынтымақтастықты ұйымдастыру және өзін-өзі көрсетудің әлеуметтендірілген нысандары үшін қызмет саласын таңдау еркіндігін қамтамасыз ету болып табылады.

Мүмкіндігі шектеулі балаларға төзімділікті қалыптастыру бойынша жұмыс аясында педагог-психолог келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1. Диагностика:

Баланың оқуы мен дамуының оңтайлы жағдайларын ұйымдастыру үшін оқу және әлеуметтік микроортаны бағалау;

Дамуында ауытқулары бар баланың когнитивті, эмоционалды-ерікті, коммуникативті-мінез-құлық және жеке салаларының ерекшеліктерін зерттеу.

2. Кеңес беру:

Мұғалімдерге психологиялық білім беру, педагогтарға жеке даму бағдарламаларын іске асыруда кеңес беру және көмек көрсету, Оқу процесінде балалар арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыру;

Мүмкіндігі шектеулі балаға барабар тәрбиелік тәсілді қалыптастыру, онымен эмоционалды байланысты жақсарту, баланың мүмкіндіктерін оқу процесінің талаптарымен байланыстыру.

3. Түзету:

"Ерекше" балаларда анықталған эмоционалды-ерікті, коммуникативті-мінез-құлық және тұлғалық бұзылуларды түзету бойынша сабақтар өткізу;

Балаларда анықталған бұзушылықтарды түзетуге бағытталған әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, содан кейін мұғалімдерді алынған деректерді талдаумен таныстыру.

Білім беру мекемесінің психологы өз қызметінде үш функционалды жүктемені біріктіреді және үш субъектімен жұмыс істейді: балалар, мұғалімдер, ата-аналар. Педагог-психологтың педагогтармен өзара іс-қимылы.

Психологиялық қызметпен тығыз байланысты сөйлеу қабілеті бұзылған мүгедек балаларда жеке дамыту бағдарламаларын енгізу бойынша жұмысты жүзеге асыратын логопед бар.Басқа мамандармен бірлескен қызмет түрі мектеп ПМПК өткізу болып табылады, онда балалардың даму динамикасы мұқият қадағаланады және одан әрі білім беру бағыты бойынша ұсыныстар беріледі.

Мүмкіндігі шектеулі балаларға төзімділік жағдайында логопедтің түзету және дамыту жұмысы кезінде бірқатар негізгі міндеттер кезең-кезеңімен шешіледі:

Мұғалімдер мен ата-аналарды даму ерекшеліктерімен, мүгедек балалар мен сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың ерекшеліктерімен олармен жұмыс істеу әдістерімен таныстыру;

Жеке тұлғаның толерантты мәдениетін қалыптастыруға бағытталған семинарлар, "дөңгелек үстелдер" өткізу;

Когнитивті, сөйлеу, мотор, әлеуметтік қабілеттері бар балаларда өмірлік маңызды тәжірибені қалыптастыру және Мақсатты даму.

Аралас топтарда күнделікті жұмыс кезінде логопед ерекше мән береді:

Айналасындағы мектеп оқушыларының эмпатиясын (түсінуін)қалыптастыру;

Сөйлеу қабілеті бұзылған балалармен сындарлы қарым-қатынас жасай білу;

Өзіне және өз іс-әрекетіне жауапкершілік сезімін дамыту;

Мүмкіндігі шектеулі балаларға өзін және оның ерекшеліктерін түсіну және түсіну;
Өзгелер тарапынан өзіне деген интолерантты қатынасты азырақ арандатуға деген ұмтылыс.

Инклюзивті білім беру шеңберінде мүмкіндігі шектеулі балаларға толерантты қатынасты сәтті қалыптастыру процесін жүзеге асыру үшін мектепке дейінгі білім беру мекемесінде келесі міндеттерді шешу қажеттілігі туындайды:

- қалыпты дамуы бар балаларда толеранттылықтың қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу;
- мүмкіндігі шектеулі балаларда толеранттылықтың даму ерекшеліктерін анықтау;
- инклюзивті білім беру жағдайында балалардың төзімділігін қалыптастыру үшін қажетті психологиялық-педагогикалық жағдайларды, әдістер мен құралдарды анықтау;
-инклюзивті білім беру шеңберінде балаларда толеранттылықты қалыптастыруға ықпал ететін психологиялық-педагогикалық бағдарламаларды әзірлеу және сынақтан өткізу.

Сондай-ақ, мұғалімдердің жалпы білім беретін мектеп жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың мүмкіндіктеріне деген көзқарасын өзгерту қажеттілігі туындайды. Бұл мәселені іске асыру үшін олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру қажеттілігін қалыптастыру маңызды.

Мүмкіндігі шектеулі адамдарға төзімділікті қалыптастыру барысында осы процесс жүретін жағдайларды елемеуге болмайды. Білім беру және әлеуметтік ортада толеранттылық атмосферасының болуы маңызды рөл атқарады. Өз кезегінде, қоғам білімнің жетіспеушілігін және халықтың осы санатымен байланыс тәжірибесінің жоқтығын толтыруы керек, сондай-ақ осы адамдар туралы түсініктерін түбегейлі өзгертуі керек.

Осылайша, мүмкіндігі шектеулі балаларды инклюзиялаудың тиімді жолдары мен құралдарын табу тек осы салада жұмыс істейтін мамандардың ғана емес, жалпы қоғамның да маңызды міндеті болып табылады. Біздің міндетіміз-жоғары адамгершілік қасиеттерге ие, басқа азаматтардың құқықтары мен қадір-қасиеттерін құрметтейтін, сондай-ақ басқаларға, әсіресе мүмкіндігі шектеулі адамдарға қамқорлық пен төзімділік танытатын азаматтың жаңа түрін қалыптастыру. Толеранттылық-инклюзивті білім берудің негізгі қағидасынан басқа ештеңе жоқ.
Осы саладағы зерттеулер қазіргі заманғы білім беру тұжырымдамасын құрудың, сондай-ақ қазіргі заманғы инклюзивті орыс қоғамын құрудың теориялық негізі бола алады.

Сонымен қатар, толерантты көзқараспен мен мұндай балаларға деген аяушылық пен төзімділікті емес, оның денсаулығына қарамастан адамға құрметпен қарауды, сыртқы ерекшеліктерге назар аудармай, онымен ынтымақтасуға, өзара әрекеттесуге дайын болу керек.

Пікірлер
Серіктестер/Партнеры
Студия IMA - создание сайтов Доставка цветов Астана - Lova Buket