مويا يستوريا، موي نارود، مويا سترانا!

1148

ۆ جامبىلسكوي وبلاستي زاۆەرشيلاس مولودەجنايا ەكسپەديتسيا «مويا يستوريا، موي نارود، مويا سترانا» ۆ رامكاح يستوريچەسكوي ەكولوگيچەسكوي اكتسي «ۇلى دالا ەلىنىڭ كيەلى مۇراسى». پوەزدكا سوگلاسنو مارشرۋتنومۋ پلانۋ پروۆوديلاس پو دۆۋم ناپراۆلەنيام: پەرۆوە وحۆاتيلو گورود تاراز-بايزاكسكي-ت.رىسكۋلوۆسكي-شۋيسكي-كوردايسكي-مەركەنسكيە رايونى، ۆتوروە گورود تاراز-جامبىلسكي-جۋالىنسكي-تالاسسكي-بايزاكسكي-مەركەنسكيە رايونى.

پەرەد ۋچاستنيكامي سو ۆستۋپيتەلنىم سلوۆوم ۆىستۋپيلا گلاۆنىي ەكسپەرت كوممۋنالنوگو گوسۋدارستۆەننوگو ۋچرەجدەنيا «قوعامدىق كەلىسىم» اپپاراتا اكيما جامبىلسكوي وبلاستي البينا تاپاەۆا. سلوۆا ناپۋتستۆيا ۆىسكازالا زامەستيتەل رۋكوۆوديتەليا كگۋ «قوعامدىق كەلىسىم» اپپاراتا اكيما جامبىلسكوي وبلاستي ساۋلە كۋرمانكۋلوۆا. پرەدستاۆيتەليام «جاڭعىرۋ جولى» پروۆەلي ينسترۋكتاج پو تەحنيكە بەزوپاسنوستي پو داننومۋ مەروپرياتيۋ. ۋچاستنيكي ەكسپەديتسي ۆ تارازە پوسەتيلي ارحەولوگيچەسكي پارك ي كومپلەكس «كونە تاراز». پوسلە ەكسكۋرسي پو وپيساننومۋ وبەكتۋ سرەدي ۋچاستنيكوۆ پروۆەلي كۆەست-يگرى س لوگيچەسكيمي زادانيامي. پوسلە سوۆمەستنىح ەكسكۋرسي، ۋچاستنيكوۆ رازدەليلي ي وتپراۆيلي ۆ پۋت پو دۆۋم مارشرۋتام. پەرۆايا گرۋپپا پوسەتيلا دۆورتسوۆىي كومپلەكس «اكىرتاس»، مۋزەي ۆ سەلە كۋلان، ۆ گورودە شۋ ي كورداي.

پوميمو پروۆەدەنيا ينتەللەكتۋالنىح ي ەكسكۋرسيوننىح پۋنكتوۆ پروگراممى، اكتيۆى مولودەجنوگو دۆيجەنيا «جاڭعىرۋ جولى» پوددەرجالي رەسپۋبليكانسكۋيۋ ەكولوگيچەسكۋيۋ اكتسيۋ #Birge#TazaQazaqstan . رەبياتا پروۆەلي ەكواكتسيۋ ۆ رايوناح، گدە پرەبىۆالي ۆو ۆرەميا پوەزدكي. اكتسيا نوسيلا دوبروۆولنىي حاراكتەر، كوتورايا پريزىۆالا مولودەج كازاحستانا سوبليۋدات چيستوتۋ رەگيونا، ۆ كوتوروم پروجيۆاەت.

ۆ كورداە ۋچاستنيكي پوسەتيلي كوۆوركينگ-تسەنتر، گدە يم بىلي پرەزەنتوۆانى دۆە كنيگي ۆ رامكاح پروەكتا «100 نوۆىح ۋچەبنيكوۆ». ەتو كنيگا يۋۆال نواھ حاراري «ادامزاتتىڭ قىسقاشا تاريحى» ي «جاسامپاز جانداردىڭ 7 داعدىسى» ستيۆەنا ر. كوۆي.

ۆ يستوريكو-كراەۆەدچەسكوم مۋزەە كوردايا رەبياتا سنيالي ۆيدەو-چەللەندج، پرودەمونستريروۆاۆ مۋزەينىە ەكسپوزيتسي ۆ پريمەنەني. دالەە سوگلاسنو مارشرۋتۋ اكتيۆيستى پوسەتيلي گوسۋدارستۆەننىي پريرودنىي بوتانيچەسكي زاكازنيك «كاراكونىز»، گدە مولودەج انك وزناكوميلاس ۋنيكالنوي راستيتەلنوستيۋ زاپادنوي چاستي حرەبتا زايليسكوگو الاتاۋ.

ۆتورايا گرۋپپا ۆ پەرۆىي دەن پوسەتيلا يستوريكو-كۋلتۋرنىي تسەنتر «كونە تاراز»، ماۆزولەي كاراحانا ي ايشا بيبي، گدە پريسۋتستۆۋيۋششيم بىلا رازياسنەنا يستوريا ەتيح يستوريچەسكيح مەست. ۆو ۆتوروي پولوۆينە دنيا ۋچاستنيكي ەكسپەديتسي وزناكوميليس س ەكسپوناتامي، راسپولوجەننىمي ۆ مۋزەە باۋىرجانا مومىشۋلى ي پوسەتيلي پەششەرۋ «شاكپاك اتا اۋليە».ۆو ۆتوروي دەن ەكسپەديتسي ۋچاستنيكي وزناكوميليس س يستوريەي گوروديششا تامدى ۆ تالاسسكوم رايونە ي ۋششەلە بەريككارا. پو زاۆەرشەنيۋ ترەحدنەۆنوي ەكسپەديتسي ۋچاستنيكام ۆرۋچيلي سەرتيفيكاتى ي پامياتنىە پوداركي.

ناتسيونالنىي پورتال

«ادىرنا»

 

 

 

پىكىرلەر
رەداكتسيا تاڭداۋى