Адырнама

Алматының негізгі антикалық заманда қаланған

Жалпы қалалардың пайда болуы тарихи  категория. Қалалар адамдардың көпшоғырланған тұрақты мекені болып, онда саяси басқарушы, сауда және өндіріс, рухани орындардың орталықтары орналасқан. Алғашқы қалалардың...

Алматы тарихы мен мәдениетінің шығыс және батысеуропалық дерек көздері

Алматы қаласының 1000 жылдығына арналған «Алматының мыңжылдық тарихы: археология және жазба деректері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті. Алматы қаласы Ішкі саясат басқармасының қолдауымен «Адырна»...

Историко-культурные связи Великого Шелкового пути

Великий Шелковый путь – грандиозный торговый маршрут, соединивший Восток и Запад и оказавший огромное влияние на формирование политического, экономического, культурного устройства стран, через которые...

Опыт Музея истории города Алматы в сохранении археологического наследия города

Музей истории города Алматы открыт в 2002 г. Является ведущим научно-исследовательским и культурно-образовательным учреждением, города Алматы. Экспозиция музея  представляет историю Алматы с периода возникновения...

К вопросу определения возраста Алматы по письменным источникам, нумизматическим и археологическим...

С целью поддержки Стратегии Казахстан-2050 – «Мәңгілік Ел», программ Лидера Нации Н.А.Назарбаева «Культурное наследие» и «Народ в потоке истории», Национальное этнографическое объединение «Адырна» при...

Алматы қаласы тарихы мен атауына қатысты кейбір шығыс (моңғол, ойрат, манжұр)...

Қазақстан-2050 «Мәңгілік Ел» Стратегиясы, Мемлекеттік «Мәдени мұра» және «Халық тарих толқынында» бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында, Алматы қаласының 1000 жылдығына арналған «Алматының мыңжылдық тарихы: археология...

ҚР Мемлекеттік орталық музей экспозициясындағы Алматы тарихы

Қазақстан-2050 «Мәңгілік Ел» Стратегиясы, Мемлекеттік «Мәдени мұра» және «Халық тарих толқынында» бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында, Алматы қаласының 1000 жылдығына арналған «Алматының мыңжылдық тарихы: археология...

Тарихы терең Алматы

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасында «Алматының мыңжылдық тарихы: археология және жазба деректері» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция өтті. Алматы қалалық Ішкі саясат басқармасының қолдауымен «Адырна»...

Қазақтай қарсылық көрсеткен халық жоқ

«1916 ұлттық көтерілісті 1917 жылғы ақпан төңкерісінің орын алуын тездетті дейді. Расында солай ма? Біз әлі тарихи шындыққа жеткен жоқпыз. Бұл – ешқандайда ұлт-азаттық...